VETERANENDAG 2025

Zodra meer bekend over de planning voor 2025 vindt u hier nadere informatie.

Geregistreerde veteranen ontvangen een uitnodiging op het huisadres.

 

Veteranendag

De gemeente Apeldoorn, Epe en Voorst maken de jaarlijkse Veteranendag mogelijk. Uw erkenning en waardering voor de veteranen wordt door ons zeer op prijs gesteld.

Veteranenbijeenkomst Apeldoorn, Epe en Voorst 2024.

Op 19 april 2024 is voor de 16e keer de regionale veteranendag van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst gehouden. In tegenstelling tot voorgaande jaren niet op de Koning Willem III kazerne, maar onder de gloednieuwe Markthal op het ‘Plein van de Stad’ in Apeldoorn. De Markthal was hiervoor speciaal aangekleed en omgetoverd in een passende prachtige ambiance.

Met een warm welkom door de gastvrouwen van de gemeenten werden de veteranen en overige genodigden vanaf half vijf ‘s middags hartelijk ontvangen. Voor de Markthal was een static show ingericht met de na-oorlogse serie jeeps voor klein vervoer. Een opvallend voertuig was  de ‘Manticore’, de toekomstige generatie.  De ontwikkelingen in de loop der tijden bij deze voertuigen waren zo goed  te zien. De City of Apeldoorn Pipes and Drums zorgden zoals altijd voor een muzikaal welkom bij aankomst. Tijdens het reüniegedeelte  werd de muziek verzorgd door het combo van de Fanfare ‘Korps Nationale Reserve’.  De bij de ingang opgestelde static display van ‘Neerlands Krijgscollectie’, met vele oude insignes, emblemen en uitrustingsstukken, trok grote belangstelling.

Rond de klok van vijf begon het officiële gedeelte van de bijeenkomst met het formele welkomstwoord dat namens de drie gemeenten werd uitgesproken door de burgemeester van Epe, dhr. Horn. Hij begon zijn speech door de veteranen te bedanken voor hun inzet in dienst van de vrede.
Verwijzend naar de oorlogen in de Oekraïne en Gaza memoreerde hij dat we niet voorbij kunnen gaan aan de toenemende dreigingen, ongekende uitdagingen en onzekerheden, waarmee onze wereld wordt geconfronteerd.
In deze tijd van tumult en onrust staan de militairen in de voorste linies van de verdediging. Gereed om te beschermen wat ons kostbaar is, onze vrijheid, veiligheid en waarden.
Laten we nooit vergeten dat de vrijheid die we vandaag koesteren een erfenis is van diegene die moedig hebben gediend en gevochten voor onze natie.
Hij sloot af met de oproep aan allen om vastberaden te zijn in het verdedigen van onze waarden en door de veteranen hartelijk te bedanken voor hun dienstbaarheid, opoffering en moed.

 Luitenant-kolonel b.d. Henk Laurens deed vervolgens een oproep aan kinderen van veteranen voor deelname aan de Street Parade op 3 mei 2025 in het kader van de viering ’Tachtig jaar vrijheid’.

 Vervolgens  nam de voorzitter van het Veteranencomité, kolonel b.d. Ties Kruize, het woord en bedankte namens de veteranen de drie gemeenten voor de wijze waarop met deze jaarlijkse bijeenkomst mede uitvoering wordt gegeven aan het Nederlandse veteranenbeleid.  Met een korte ceremonie met het signaal taptoe, een minuut stilte en het zingen van het Wilhelmus, werd het officiele gedeelte afgesloten  en was er tijd voor het reüniegedeelte.

 Met een opkomst van bijna 400 aanwezigen werd het vervolgens een gezellige en zeer geslaagde bijeenkomst die rond half acht eindigde. Onder het genot van een hapje, een drankje,  een voortreffelijke Oosterse maaltijd en met een flink aantal heaters tegen de frisse wind, werden herinneringen opgehaald en nieuwe vriendschappen gesloten.  

Veteranenbijeenkomst Apeldoorn, Epe en Voorst 2023.

Op 14 April 2023 werd voor de 15e keer de regionale veteranendag van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst gehouden. Ook dit jaar konden de veteranen genieten van de gastvrijheid en uitstekende verzorging op de Koning Willem lIl kazerne te Apeldoorn.

Met een warm welkom door de gastvrouwen van de gemeenten werden alle genodigden hartelijk ontvangen. Voor de entree van het kantinegebouw en in de hal daarvan stond een Static show van de historische collectie Veldartillerie en de Vereniging Veteranen Technische Troepen opgesteld. De City of Apeldoorn Pipes and Drums zorgden voor een muzikaal welkom voor de arriverende veteranen en hun relaties. Binnen in de grote zaal werd de muziek verzorgd door het Combo van het Orkest Koninklijke Marechaussee.
Het formele welkomstwoord namens de drie gemeenten werd uitgesproken door de burgemeester van Apeldoorn, Dhr. Heerts. Hij uitte in zijn toespraak waardering, dank en respect naar alle veteranen voor hun inzet voor de vrede en veiligheid waarin wij mogen leven.
Na een korte inleiding van Generaal bd Reitsma over de organisatie Canadian War Graves, een digitale monument voor de jonge Canadezen die hun leven gaven voor de bevrijding van Nederland, die hij afsloot met en een oproep voor vrijwilligers voor deze stichting, werd het formele gedeelte afgesloten door de voorzitter van het comité veteranenbijeenkomst, Kolonel bd Ties Kruize, met een dankwoord aan de drie gemeenten en de organisatie die deze veteranenbijeenkomst mogelijk hebben gemaakt. Dit gevolgd door het signaal Taptoe, een minuut stilte en het Wilhelmus.
Met een nog grotere opkomst dan vorig jaar, werd het voor de ruim 400 aanwezigen vervolgens een gezellige en zeer geslaagde bijeenkomst. Onder het genot van een hapje, een drankje en een voortreffelijke Indische rijstmaaltijd werden herinneringen opgehaald en nieuwe vriendschappen gesloten. Het aantal aanwezige “jonge” veteranen zou nog wat mogen groeien en zeker aan hen de oproep om volgend jaar gehoor te geven aan de uitnodiging van de gemeenten.

Veteranenbijeenkomst Apeldoorn, Epe en Voorst 2022.

Nadat het de afgelopen 2 jaar in verband met de Corona-maatregelen helaas moest worden geannuleerd, kon dit jaar eindelijk dan toch op 22 april de veertiende editie van de regionale veteranenbijeenkomst van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst worden gehouden. Net als de vorige keer op de Koning Willem lIl kazerne te Apeldoorn.

Met een warm welkom door de gastvrouwen van de gemeenten werden alle genodigden hartelijk ontvangen. Voor de entree van het kantinegebouw stond een static show van de Rekwisietencommissie Koninklijke Landmacht opgesteld en werd een optreden verzorgd door de City of Apeldoorn Pipes and Drums. In de hal konden oude herinneringen worden opgehaald bij een static display met diverse handvuurwapens. Daar was ook een informatiestand met medewerkers van het veteraneninstituut. Binnen in de grote zaal werd de muziek verzorgd door het Combo van het Orkest Koninklijke Marechaussee.

Na een welkomstwoord door de kazernecommandant kolonel Rippens werden de aanwezige veteranen namens de drie gemeenten toegesproken door de burgemeester van Voorst, Mevr Jorritsma-Verkade. Zij begon haar speech door de veteranen een bijzondere categorie inwoners te noemen die erkenning, waardering en bewondering verdienen, omdat ze vaak met gevaar voor eigen leven een taak volbrengen of hebben volbracht. In lijn hiermee verwees ze naar het vreselijke strijdtoneel in de Oekraïne, verbonden met hen die vechten voor vrede en veiligheid. Vervolgens sprak ze kort over het onlangs verschenen Indië onderzoek
en duidde een gedicht uit die tijd van generaal Spoor over ‘God en Jan Soldaat’. Vrij vertaald: ‘Veteranen moeten kunnen rekenen op onvoorwaardelijke steun en maatschappelijke acceptatie’.
Na een boeiend verhaal van kapitein Tattersall over de historie van Graeme Warrack, die tijdens WO II als krijgsgevangene op de KWIII wist te ontsnappen, werd het formele gedeelte afgesloten door de voorzitter van het veteranencomité, kolonel bd Ties Kruize. Hij bedankte de drie gemeenten nadrukkelijk voor de wijze van invulling van het veteranenbeleid en voor de organisatie van deze dag. En uiteraard sprak hij zijn dank ook uit naar de staf van de KWIII, het facilitair bedrijf, Paresto, de muziek binnen en buiten, de rekwisietencommissie, veteraneninstituut, de fotograaf, enz.. Het formele gedeelte werd hierna afgesloten met het signaal Taptoe, een minuut stilte en het Wilhelmus.

Met een opkomst van ruim 400 aanwezigen werd het vervolgens een gezellige en zeer geslaagde bijeenkomst. Onder het genot van een hapje, een drankje en een voortreffelijke Indische rijstmaaltijd werden herinneringen opgehaald en nieuwe vriendschappen gesloten.